BẢO MẬT THÔNG TIN
FASTER - STRONGER - SAVER
sales@1hosting.com.vn   0915 54 99 22

BẢO MẬT THÔNG TIN

Information Privacy Policy

Chính sách bảo mật thông tin (Information Privacy Policy)

1. Thu thập thông tin:

1Hosting thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:

+ Lấy thông tin từ việc đăng kí tài khoản.

+ Thông qua form đăng kí thông tin đặt link trên trang chủ, trên các trang con.

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

+ Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt; các sự kiện quan trọng của 1Hosting (e-mail marketing).

+ Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo duy trì hoặc nâng cấp server đến cho khách hàng.

3. Bảo mật thông tin:

– Hiện tại 1Hosting sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

1Hosting kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho 1Hosting chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất cho quý khách.

4. Hủy nhận email từ 1Hosting:

Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho quý khách.

5. Các loại e-mail quý khách có thể nhận từ 1Hosting:

Khách hàng sẽ nhận được những loại email sau từ địa chỉ e-mail của 1Hosting:

Email liên quan đến chương trình khuyến mãi, được gửi từ sales@1hosting.com.vn

Email liên quan tới dịch vụ và tài khoản: ,Chúng tôi có thể gửi tới quý khách những email thông báo về tình trạng tài khỏan của quý khách: ví dụ email cảnh báo, email xác nhận, email thông báo thay đổi chính sách, thay đổi dịch vụ… Các email này được gửi bằng tài khoản info@1hosting.com.vn

Email trả lời thắc mắc hoặc cung cấp thông tin nếu nhận được email yêu cầu từ quý khách: ,Email được dùng là support@1hosting.com.vn

Lưu ý:

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của 1Hosting, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Tel: (04) 3768 1411

+ Hoặc gửi email về: support@1hosting.com.vn

6. Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng

Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên trang của 1Hosting được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu trên CRM của Cty cổ phần Giải pháp Dữ liệu trực tuyến ANZ cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.