Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View ( Phần 4 )
FASTER - STRONGER - SAVER
sales@1hosting.com.vn   0915 54 99 22
Trang Chủ > Kiến thức dịch vụ > Vmware >Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View ( Phần 4 )

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View ( Phần 4 )

phần trước, chúng ta đã cấu hình các thành phần cơ bản của Horizon View, với những thành phần đó,  đã đủ để có thể tạo máy ảo và cung cấp cho user dưới dạng VDI thông thường (Manual Pool). Nhưng trong seri này tôi sẽ đi vào triển khai Linked Clone (Automated Pool), vì vậy chúng ta cần thêm 1 thành phần đó là vComposer.

horizon-view-diagram

Phần 4. Cài đặt vComposer

A. Cài đặt SQL Server và tạo tài khoản cần thiết

Để cài đặt vComposer, trước tiên cần có database để lưu các thông tin linked clones, tôi sử dụng SQL Server 2008 R2 (View 5 hỗ trợ database của MS và Oracal, các bạn lên trang chủ để xem phiên bản hỗ trợ phù hợp)

B1: Tren máy AD, cài đặt SQL Server. (vì là mô hình bài lab, tôi cài SQL Server trên máy AD, nhưng điều nảy là ko an toàn trên thực tế vì vậy khi cài đặt SQL Server, chúng ta sẽ nhận đc cảnh báo về điều này.)

*Ở bài trước chúng ta cài đặt vCenter cũng có nhắc tới database, vậy câu hỏi nhiều bạn đặt ra có lẽ là, dùng chung 1 database cho cả 2 thành phần này được không ? Câu trả lời là được.  Bạn nên đặt 1 server riêng làm databse server, và tạo các database riêng cho từng thành phần.

B2: Sau khi cài đặt SQL Server, vào SQL Management Studio để tạo account và database cho linked clone.

Tạo database tên View5 và tài khoản tên View5 (set db_owner là View5)

database-vcomposer

database-vcomposer-login

 

 

B. Cấu hình ODBC

Cấu hình ODBC trên máy vCenter để cho phép máy vCenter truy xuất dữ liệu từ database của linked clone trong quá trình vận hành (vì sẽ cài vComposer trên máy vCenter)

B1: Trên máy vCenter (vc), vào Start > Administrator Tools > Data Sources (ODBC)

odbc-vcomposer

B2: Hộp thoại ODBC xuất hiện, chọn tab System DSN > Add

odbc-vcomposer-1

B3: Chọn SQL Server Native Client 10.0 > Finish

odbc-vcomposer-2

B4: Sau khi Finish, cửa sổ tạo xuất hiện. Nhập thông tin

Name : tên tùy ý

Description : ỳ túy

Server : điền tên máy chứa databse đã tạo   –> Next

odbc-vcomposer-4

B5: tick chọn “With SQL Ser…..”

Nhập thông tin tài khoản đã tạo ở bước trước —> Next

odbc-vcomposer-5

B6: Tick chọn “Change the default…” sổ chọn database tạo ở bước trước

odbc-vcomposer-6

B7: Finish move !

odbc-vcomposer-7

B8: ấn test Data Source, để kiểm tra kết nối

odbc-vcomposer-8

Thông báo Successfully !

odbc-vcomposer-9

Và trong mục System DSN đã có View 5 vừa add

odbc-vcomposer-10

C. Cài đặt vComposer

Tại máy VC, chạy file cài đặt vComposer, và ấn Next liên tục :))

Tới đoạn nhập Database Information thì nhập thông tin database và tài khoản đã tạo ở bước trên.

D. Add vCompser vào vCenter

B1: Tại giao diện quản lý View Administrator > tab View Configuration > Server
Phải chuột vào vcenter đã add chọn Editodbc-vcomposer-11B2: Tại mục View Composer Server Settings > Edit

odbc-vcomposer-12

B3: Tick chọn View Composer co-installed with vCenter Server > OKodbc-vcomposer-13

Ở bên ngoài, thấy icon Vcenter giờ có thêm viền vàng bọc quanh là đã add thành công

odbc-vcomposer-14

*Trouble Shoot*

Trong quá trình cấu hình nếu gặp lỗi

Microsoft Server Login
  • Connection Failed:
  • SQLState: ’08001′
  • SQL Server Error: 5
  • [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]Named Pipes Provider
  • Could no open a connect to SQL Server [S]
  • Connection Failed:
  • SQLStateL ‘HYT00″
  • SQL Server Error: 0
  • Login Timeout Expired

Khắc phục:

Tại máy SQL Server, click Start > Programs > Microsoft SQL Server 2008 R2 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager

Chọn mục SQL Server Network Confifuration > Protocols for MSSQLSERVER

Phải chuột Properties TCP/IP > Enable chọn YES > OK

Restart SQL Server services là xong.

Tiếp theo ta sẽ setup Windows 7 trên 1 máy ảo và các chi tiết cần lưu ý tại bài viết này