Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View ( Phần 7 )
FASTER - STRONGER - SAVER
sales@1hosting.com.vn   0915 54 99 22
Trang Chủ > Kiến thức dịch vụ > Vmware >Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View ( Phần 7 )

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View ( Phần 7 )

phần trước, chúng ta đã hoàn thành việc tạo Pool và đã sẵn sàng cho việc truy cập từ client.

B1: Tại máy client, chạy VMware Horion View Client sau khi cài đặt xong.

vmware-horizon-client-1

B2: Gõ ip/ FQDN của vConnector . Trước khi bấm connect, vì hệ thống ko có SSL nên chọn Option > Configure SSL… > Do not verify… certificates > OK > Connect

vmware-horizon-client-2

B3: Nhập tài khoản > Login

vmware-horizon-client-3

B4: Các pool đc phép truy cập sẽ xuất hiện > chọn và connect

vmware-horizon-client-4

 

B5: Chờ 2 tí ;))
Trong trường hợp giai đoạn này lâu, các bạn thử xem trong vCenter, có thể máy ảo lúc này mới bật lên, nên phải chờ để máy ảo start hoàn tất.

vmware-horizon-client-5

Màn hình desktop xuất hiện, và sẵn sàng cho làm việc!

vmware-horizon-client-6